• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2354 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2354

50.000đ

Tướng: 11

Trang phục: 4

Vàng: 3.200

Điểm ngọc: 42

Đồng II

Acc #2359 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2359

50.000đ

Tướng: 14

Trang phục: 10

Vàng: 2.900

Điểm ngọc: 60

Vàng III

Acc #2381 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2381

50.000đ

Tướng: 14

Trang phục: 7

Vàng: 7.600

Điểm ngọc: 77

Bạch Kim V

Acc #2384 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2384

50.000đ

Tướng: 15

Trang phục: 4

Vàng: 500

Điểm ngọc: 70

Bạc I

Acc #2385 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2385

50.000đ

Tướng: 11

Trang phục: 3

Vàng: 4.200

Điểm ngọc: 31

Chưa Rank

Acc #2387 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2387

50.000đ

Tướng: 15

Trang phục: 7

Vàng: 500

Điểm ngọc: 57

Vàng IV

Acc #2388 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2388

50.000đ

Tướng: 15

Trang phục: 9

Vàng: 730

Điểm ngọc: 1

Vàng III

Acc #2410 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2410

50.000đ

Tướng: 14

Trang phục: 2

Vàng: 1.900

Điểm ngọc: 65

Vàng I

Acc #2413 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2413

50.000đ

Tướng: 19

Trang phục: 5

Vàng: 3.100

Điểm ngọc: 80

Bạc III

Acc #2421 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2421

50.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 12

Vàng: 10.000

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #2422 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2422

50.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 17

Vàng: 4.900

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #2423 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2423

50.000đ

Tướng: 15

Trang phục: 5

Vàng: 900

Điểm ngọc: 52

Bạc III

Acc #2427 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2427

50.000đ

Tướng: 19

Trang phục: 16

Vàng: 700

Điểm ngọc: 88

Bạch Kim V

Acc #2207 - Acc LQ Rẻ
Tài khoản 2207

50.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 13

Vàng: 300

Điểm ngọc: 66

Vàng III

Acc #2211 - Nick Giá Rẻ
Tài khoản 2211

50.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 23

Vàng: 400

Điểm ngọc: 5

Bạc I

Acc #2215 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2215

50.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 16

Vàng: 3.000

Điểm ngọc: 63

Vàng III

Nạp thẻ tại đây