• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2411 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2411

200.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 8

Vàng: 2.900

Điểm ngọc: 65

Bạc III

Acc #2204 - Shopphongzhou
Tài khoản 2204

200.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 2.000

Điểm ngọc: 77

Vàng II

Acc #2220 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2220

190.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 23

Vàng: 1.800

Điểm ngọc: 47

Vàng IV

-50%
Acc #2415 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2415

180.000đ 90.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 25

Vàng: 7.100

Điểm ngọc: 35

Bạc I

Acc #2424 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2424

180.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 13

Vàng: 2.200

Điểm ngọc: 87

Vàng I

Acc #2199 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2199

160.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 23

Vàng: 700

Điểm ngọc: 2

Bạch Kim III

Acc #2344 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2344

150.000đ

Tướng: 16

Trang phục: 10

Vàng: 11.400

Điểm ngọc: 73

Vàng III

-50%
Acc #2417 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2417

150.000đ 75.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 15

Vàng: 11.000

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #2191 - Acc Rẻ
Tài khoản 2191

150.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 21

Vàng: 3.500

Điểm ngọc: 33

Bạch Kim V

Acc #2198 - Shopmobaviet
Tài khoản 2198

150.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 22

Vàng: 200

Điểm ngọc: 2

Vàng II

-35%
Acc #2238 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2238

150.000đ 97.500đ

Tướng: 31

Trang phục: 29

Vàng: 2.500

Điểm ngọc: 54

Vàng III

Acc #2223 - Acc Chơi Tạm
Tài khoản 2223

120.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 27

Vàng: 5.000

Điểm ngọc: 80

Vàng II

-60%
Acc #2236 - BBoy Công Nghệ
Tài khoản 2236

120.000đ 48.000đ

Tướng: 22

Trang phục: 16

Vàng: 3.600

Điểm ngọc: 60

Vàng IV

Acc #2396 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2396

100.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 23

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-50%
Acc #2419 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2419

100.000đ 50.000đ

Tướng: 19

Trang phục: 8

Vàng: 3.000

Điểm ngọc: 38

Vàng IV

Acc #5887 - Shop Liên Quân
Tài khoản 5887

100.000đ

Tướng: 38

Trang phục: 33

Vàng: 266

Điểm ngọc: 23

Bạc I

Nạp thẻ tại đây