• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2222 - Acc Ngon Vip
Tài khoản 2222

300.000đ

Tướng: 45

Trang phục: 34

Vàng: 500

Điểm ngọc: 84

Vàng II

Acc #2229 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2229

300.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 32

Vàng: 190

Điểm ngọc: 2

Bạch Kim V

-65%
Acc #2431 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2431

290.000đ 101.500đ

Tướng: 24

Trang phục: 15

Vàng: 6.700

Điểm ngọc: 61

Vàng IV

Acc #2202 - Acc Giá Rẻ
Tài khoản 2202

290.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 60

Vàng: 300

Điểm ngọc: 78

Vàng III

Acc #2377 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2377

260.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 21

Vàng: 9.400

Điểm ngọc: 63

Vàng I

-65%
Acc #2418 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2418

250.000đ 87.500đ

Tướng: 28

Trang phục: 23

Vàng: 8.100

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #2190 - Acc Rẻ
Tài khoản 2190

250.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 38

Vàng: 600

Điểm ngọc: 30

Vàng I

Acc #2194 - Acc Vip
Tài khoản 2194

250.000đ

Tướng: 39

Trang phục: 30

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #2225 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2225

250.000đ

Tướng: 38

Trang phục: 30

Vàng: 4.700

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

-60%
Acc #2235 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2235

250.000đ 100.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 34

Vàng: 900

Điểm ngọc: 80

Vàng III

Acc #2203 - Acc Giá Rẻ
Tài khoản 2203

220.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 34

Vàng: 5.000

Điểm ngọc: 77

Vàng II

Acc #2221 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2221

220.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 35

Vàng: 60

Điểm ngọc: 41

Bạc III

Acc #2224 - Acc Rẻ
Tài khoản 2224

220.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 30

Vàng: 150

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim IV

Acc #2353 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2353

200.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 13

Vàng: 4.400

Điểm ngọc: 61

Vàng II

Acc #2382 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2382

200.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 7

Vàng: 4.600

Điểm ngọc: 49

Vàng II

Acc #2398 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2398

200.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 9

Vàng: 3.900

Điểm ngọc: 81

Bạch Kim III

Nạp thẻ tại đây