• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2364 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2364

360.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 21

Vàng: 500

Điểm ngọc: 16

Vàng III

Acc #2393 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2393

360.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 23

Vàng: 13.000

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #2400 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2400

360.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 27

Vàng: 1.600

Điểm ngọc: 85

Vàng II

Acc #2401 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2401

360.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 22

Vàng: 3.600

Điểm ngọc: 87

Bạch Kim III

-50%
Acc #2440 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2440

360.000đ 180.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 27

Vàng: 5.500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Acc #2379 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2379

350.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 21

Vàng: 400

Điểm ngọc: 86

Vàng I

-85%
Acc #2429 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2429

350.000đ 52.500đ

Tướng: 22

Trang phục: 18

Vàng: 1.800

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim IV

Acc #2200 - Acc LQ Rẻ
Tài khoản 2200

350.000đ

Tướng: 45

Trang phục: 42

Vàng: 1.500

Điểm ngọc: 58

Vàng I

-60%
Acc #2434 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2434

330.000đ 132.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 17

Vàng: 1.900

Điểm ngọc: 72

Vàng II

Acc #2212 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2212

320.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 42

Vàng: 200

Điểm ngọc: 9

Vàng III

Acc #2214 - Acc Rẻ
Tài khoản 2214

320.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 42

Vàng: 100

Điểm ngọc: 8

Bạch Kim III

Acc #2356 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2356

300.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 26

Vàng: 400

Điểm ngọc: 14

Đồng I

Acc #2368 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2368

300.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 23

Vàng: 3.400

Điểm ngọc: 70

Vàng II

-50%
Acc #2420 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2420

300.000đ 150.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 43

Vàng: 1.500

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #2217 - Acc Rẻ Ngon
Tài khoản 2217

300.000đ

Tướng: 39

Trang phục: 51

Vàng: 1.000

Điểm ngọc: 63

Vàng III

Acc #2218 - Acc Rẻ
Tài khoản 2218

300.000đ

Tướng: 35

Trang phục: 41

Vàng: 900

Điểm ngọc: 39

Bạc III

Nạp thẻ tại đây