• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2402 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2402

500.000đ

Tướng: 38

Trang phục: 37

Vàng: 1.500

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #2196 - Acc Thanh Lí
Tài khoản 2196

500.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 53

Vàng: 50

Điểm ngọc: 6

Vàng III

-50%
Acc #2239 - Acc Rẻ
Tài khoản 2239

500.000đ 250.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 54

Vàng: 200

Điểm ngọc: 10

Đồng I

Acc #2352 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2352

480.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 34

Vàng: 1.500

Điểm ngọc: 65

Bạch Kim V

Acc #2358 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2358

450.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 21

Vàng: 3.900

Điểm ngọc: 33

Bạch Kim V

Acc #2370 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2370

420.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 23

Vàng: 1.200

Điểm ngọc: 1

Bạch Kim III

Acc #2374 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2374

420.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 34

Vàng: 4.700

Điểm ngọc: 79

Vàng III

Acc #2348 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2348

400.000đ

Tướng: 33

Trang phục: 30

Vàng: 2.700

Điểm ngọc: 71

Chưa Rank

Acc #2375 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2375

400.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 2.300

Điểm ngọc: 77

Vàng II

Acc #2369 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2369

390.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 22

Vàng: 900

Điểm ngọc: 1

Vàng II

-60%
Acc #2408 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2408

390.000đ 156.000đ

Tướng: 33

Trang phục: 17

Vàng: 5.500

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #2425 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2425

390.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 20

Vàng: 17.200

Điểm ngọc: 72

Bạch Kim IV

Acc #2195 - Thanh Lí
Tài khoản 2195

390.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 46

Vàng: 3.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-60%
Acc #2406 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2406

380.000đ 152.000đ

Tướng: 33

Trang phục: 26

Vàng: 5.500

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #2193 - Acc Rẻ Vip
Tài khoản 2193

380.000đ

Tướng: 45

Trang phục: 50

Vàng: 3.000

Điểm ngọc: 88

Vàng I

Acc #2349 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2349

360.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 21

Vàng: 9.900

Điểm ngọc: 90

Vàng III

Nạp thẻ tại đây