• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2226 - Bị Phá Ngọc
Tài khoản 2226

650.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 56

Vàng: 300

Điểm ngọc: 34

Đồng I

-55%
Acc #2367 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2367

600.000đ 270.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 53

Vàng: 600

Điểm ngọc: 3

Vàng III

-35%
Acc #2437 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2437

598.000đ 388.700đ

Tướng: 46

Trang phục: 29

Vàng: 1.800

Điểm ngọc: 85

Kim Cương III

-60%
Acc #2430 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2430

590.000đ 236.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 32

Vàng: 13.000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

-55%
Acc #2432 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2432

590.000đ 265.500đ

Tướng: 41

Trang phục: 36

Vàng: 29.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-60%
Acc #2435 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2435

590.000đ 236.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 38

Vàng: 2.800

Điểm ngọc: 77

Bạch Kim IV

Acc #2390 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2390

550.000đ

Tướng: 38

Trang phục: 35

Vàng: 5.800

Điểm ngọc: 61

Vàng III

Acc #2394 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2394

550.000đ

Tướng: 37

Trang phục: 35

Vàng: 23.600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-60%
Acc #2428 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2428

550.000đ 220.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 30

Vàng: 2.300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #2227 - Acc Rẻ Vip
Tài khoản 2227

550.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 28

Vàng: 11.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-80%
Acc #2237 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2237

550.000đ 110.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 42

Vàng: 200

Điểm ngọc: 45

Đồng I

Acc #2363 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2363

530.000đ

Tướng: 39

Trang phục: 30

Vàng: 300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-60%
Acc #2439 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2439

530.000đ 212.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 26

Vàng: 3.100

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #2351 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2351

500.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 35

Vàng: 400

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #2357 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2357

500.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 38

Vàng: 72

Điểm ngọc: 32

Vàng I

Acc #2392 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2392

500.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 32

Vàng: 16.200

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Nạp thẻ tại đây