• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2219 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2219

50.000đ

Tướng: 22

Trang phục: 16

Vàng: 4.800

Điểm ngọc: 5

Vàng IV

Acc #2231 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2231

50.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 14

Vàng: 8.800

Điểm ngọc: 84

Vàng II

Acc #2426 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2426

40.000đ

Tướng: 9

Trang phục: 1

Vàng: 200

Điểm ngọc: 36

Đồng I

Acc #2433 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2433

30.000đ

Tướng: 10

Trang phục: 1

Vàng: 600

Điểm ngọc: 39

Đồng III

Acc #2209 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2209

30.000đ

Tướng: 16

Trang phục: 7

Vàng: 5.000

Điểm ngọc: 54

Vàng III

Acc #2230 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2230

30.000đ

Tướng: 19

Trang phục: 11

Vàng: 5.000

Điểm ngọc: 58

Vàng IV

Acc #2234 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2234

30.000đ

Tướng: 22

Trang phục: 16

Vàng: 1.000

Điểm ngọc: 5

Vàng IV

Acc #2442 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2442

29.900đ

Tướng: 12

Trang phục: 6

Vàng: 17.200

Điểm ngọc: 46

Bạc II

Nạp thẻ tại đây