• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
Acc #2396 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2396

100.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 23

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-50%
Acc #2419 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2419

100.000đ 50.000đ

Tướng: 19

Trang phục: 8

Vàng: 3.000

Điểm ngọc: 38

Vàng IV

Acc #5887 - Shop Liên Quân
Tài khoản 5887

100.000đ

Tướng: 38

Trang phục: 33

Vàng: 266

Điểm ngọc: 23

Bạc I

Acc #2361 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2361

90.000đ

Tướng: 22

Trang phục: 20

Vàng: 800

Điểm ngọc: 77

Vàng IV

Acc #2189 - Acc Rẻ
Tài khoản 2189

90.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 26

Vàng: 1.500

Điểm ngọc: 4

Đồng II

Acc #2192 - Acc Rẻ
Tài khoản 2192

90.000đ

Tướng: 22

Trang phục: 20

Vàng: 700

Điểm ngọc: 77

Vàng IV

Acc #2197 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2197

90.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 23

Vàng: 2.500

Điểm ngọc: 70

Vàng II

Acc #2210 - Shop Liên Quân Rẻ
Tài khoản 2210

85.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 23

Vàng: 4.000

Điểm ngọc: 66

Bạc II

Acc #2360 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2360

80.000đ

Tướng: 24

Trang phục: 19

Vàng: 800

Điểm ngọc: 22

Bạch Kim V

Acc #2372 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2372

80.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 11

Vàng: 600

Điểm ngọc: 61

Vàng I

Acc #2383 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2383

80.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 23

Vàng: 200

Điểm ngọc: 32

Bạc I

Acc #2403 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2403

80.000đ

Tướng: 13

Trang phục: 3

Vàng: 9.000

Điểm ngọc: 60

Bạc I

Acc #2404 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2404

80.000đ

Tướng: 13

Trang phục: 5

Vàng: 2.700

Điểm ngọc: 46

Bạc III

Acc #2405 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2405

80.000đ

Tướng: 15

Trang phục: 12

Vàng: 1.600

Điểm ngọc: 65

Vàng IV

Acc #2416 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2416

80.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 14

Vàng: 700

Điểm ngọc: 77

Bạch Kim IV

Acc #2201 - Shop LQM
Tài khoản 2201

80.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 11

Vàng: 4.000

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim V

Nạp thẻ tại đây