• NẠP THẺ
Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 54617 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 53480 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 65535 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 72204 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 68127 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 43262 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 68777 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 44665 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 6296 đã mua một tài khoản giá 6.000đ Người dùng 44545 đã mua một tài khoản giá 6.000đ
-35%
Acc #2441 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2441

1.900.000đ 1.235.000đ

Tướng: 63

Trang phục: 75

Vàng: 17.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

-35%
Acc #2397 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2397

1.600.000đ 1.040.000đ

Tướng: 63

Trang phục: 67

Vàng: 2.900

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

Acc #2355 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2355

999.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 54

Vàng: 300

Điểm ngọc: 34

Bạc III

-35%
Acc #2391 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2391

999.000đ 649.350đ

Tướng: 60

Trang phục: 55

Vàng: 2.200

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

-30%
Acc #2376 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2376

880.000đ 616.000đ

Tướng: 66

Trang phục: 56

Vàng: 200

Điểm ngọc: 21

Vàng III

-60%
Acc #2233 - Acc Liên Quân
Tài khoản 2233

850.000đ 340.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 44

Vàng: 1.000

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim V

Acc #2188 - Acc Rẻ
Tài khoản 2188

800.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 54

Vàng: 400

Điểm ngọc: 33

Bạc III

-35%
Acc #2205 - ACC LQM RẺ
Tài khoản 2205

800.000đ 520.000đ

Tướng: 66

Trang phục: 56

Vàng: 10

Điểm ngọc: 10

Vàng III

Acc #2228 - Acc Vip
Tài khoản 2228

800.000đ

Tướng: 58

Trang phục: 64

Vàng: 1.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-30%
Acc #2371 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2371

690.000đ 483.000đ

Tướng: 45

Trang phục: 42

Vàng: 1.600

Điểm ngọc: 59

Vàng I

Acc #2399 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2399

690.000đ

Tướng: 56

Trang phục: 42

Vàng: 1.500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

-55%
Acc #2362 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2362

666.000đ 299.700đ

Tướng: 45

Trang phục: 50

Vàng: 5.300

Điểm ngọc: 88

Vàng I

-60%
Acc #2365 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2365

666.000đ 266.400đ

Tướng: 47

Trang phục: 47

Vàng: 2.600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-50%
Acc #2373 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2373

666.000đ 333.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 60

Vàng: 800

Điểm ngọc: 78

Vàng III

-40%
Acc #2386 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2386

666.000đ 399.600đ

Tướng: 48

Trang phục: 42

Vàng: 300

Điểm ngọc: 9

Vàng III

-65%
Acc #2438 - Shop Liên Quân
Tài khoản 2438

650.000đ 227.500đ

Tướng: 44

Trang phục: 33

Vàng: 300

Điểm ngọc: 1

Bạc III

Nạp thẻ tại đây